Om Hotings skoterklubb

 

 

 Föreningen bildades 1988 av glada skoterentusiaster. I dagsläget har vi ca 10 mil skoterleder som vi sköter om och håller öppna. Att hålla lederna säkra och bra är ett ständigt arbete. Nya skyltar och tydligare utstakningar skall genomförast under 2007. Våra leder ansluter till grannklubbarnas leder ..självklart. Föregående vinter gick hårt åt våra broar så nu skall de rustas och ca10 nya broar kommer att byggas.

Vi håller återkommande utbildningar för förarbevis.

 

Medlemsantalet uppgår till ca 250 personer och det ökar i antal om du går med. Bara att kontakta oss!

Vår klubbstuga har nyligen fått en upprustning med ny fasad och nya fönster. Den ligger strategiskt intill  fd. Ivars Bilmuseum i Hoting. Det kommer finnas bilder från klubbhuset och våra aktiviteter på bildsidan som är under uppbyggnad.

 

År 2007 fick vi erbjudande av Hotings Företagarförening om att ta över arrangemanget av marknaden. Det kändes som ett hedersvärt uppdrag och vi tackade JA, de ställde krav som att marknaden ska hållas helgen före midsommar och platsen ska vara "Mitt i byn". Detta har vi tagit fasta på. Marknaden har varit en framgång för klubben som blivit en förening där vi tycker det är kul att göra en insats och vi är stolta över vårt arbete. Framför allt har all uppskattning vi fått har värmt, och det känns som vi gör något för Hoting.

 

Hotings Skoterklubb