Om Hotings skoterklubb

 

 

 Föreningen bildades 1988 av glada skoterentusiaster. I dagsläget har vi ca 12 mil skoterleder som vi sköter om och håller öppna. Att hålla lederna säkra och bra är ett ständigt arbete.

 

Medlemsantalet uppgår till ca 250 personer och det ökar i antal om du går med. Bara att kontakta oss!

 

Hotings Skoterklubb