Det är vi som sitter i styrelsen:

 

Jörgen Jonsson - Ordförande,

 

Carina Jonsson - Kassör,

 

Rebecca Sjöstedt - Sekreterare

 

Stefan Östlund - Ledamot

 

Helena Jonsson - Ledamot

 

André Sjöstedt - Ledamot

 

Gunno Mårtensson - Suppleant

 

 

Senast ändrad: 2020-11-12